05 Mục tiêu

05 Mục tiêu
05-Muc-tieu-4

1. Trưởng thành

 

2. Khỏe Đẹp

LSL giúp mọi người yêu thương cơ thể, có sức khoẻ tốt ... Quang tự tin khẳng định, ai theo hành trình này đều XINH ĐẸP ra!!!

3. Mối quan hệ Tốt Đẹp

 

4. Thịnh vượng

 

5. Sống có Ý nghĩa

 

 

Ngày: 5/10/2020 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 10/05/2020 07:38:13 PM

Tag: #Hành trình LSL:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ