Việt Bằng

Việt Bằng
Là lá thì xanh, là chim trên cành thì hót líu lo!

 

Viet-Bang-36
Chẳng hiểu vì sao
Chẳng hiểu vì sao
Mình là chồng là vợ
Chẳng hiểu vì sao
Mình có nợ với nhau?
Chẳng hiểu vì sao
Mình lại làm nhau đau?
Rồi mỗi người
Quay đi một hướng?
Hôm nay anh ốm
Em ở bên cạo gió
Hôm nay em cau có
Anh ở bên nhăn nhó cùng em
Mình cứ thế
Suốt cuộc đời chơi trò đỏ đen
Chạy vòng quanh với sang và hèn
.......
Quên bật đèn sáng
Trong tim
Và rồi mỗi người lại mải miết
Đi tìm
.......
Ánh sáng
Anh ra sông máng
Gặp ánh trăng dưới nước
Anh hăm hở bước
Bởi tưởng rằng dưới nước là Tình Yêu!
Em ra đứng cây kiều
Như hòn Vọng Phu hoá đá
Ở nơi xa quá
Những đứa trẻ lạc lõng, bơ vơ
Chẳng hiểu vì sao
Chúng vẫn đứng cả đời
Chờ
......
Bố
Mẹ!
Gửi tặng những đứa trẻ!
Những bố mẹ “bên bờ chia cắt”

 

Ngày: 5/10/2020 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 10/05/2020 08:19:31 PM

Tag: #LSLer:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ